Algab registreerimine malevarühmadesse

Tartu noorte töömaleva suvistesse malevarühmadese registreerimine algab 2. mail kell 16. Rühmadega on võimalik tutvuda aadressil www.noortelatern.ee. Sel suvel on Tartu noorte töömalevas kokku kohti ligi 400-le Tartu noorele vanuses 13-18 aastat. Valida saab 25 linnavälise ja linnasisese malevarühma vahel. Tartu noorte töömalevat korraldab Anne Noortekeskus.

Tartu Noorte Töömalev_Logo_ruut_oranzTartu Noorte Töömalev_Logo_ruut_kollaneTartu Noorte Töömalev_Logo_ruut-roheline

 

 

 

 

Sel aastal toimuvad malevarühmad 13-18-aastastele. Nooremate (13-14-aastaste) rühmad on linnasisesed ja enamus vanemate (15-18-aastaste) rühmi on linnavälised ehk ööbimisega. “Eelmise aasta kogemus näitas, et 7-12-aastased ei ole veel maleva jaoks päris valmis,” selgitab Tartu noorte töömaleva koordinaator Ave Kongo “lisaks on keeruline leida tööandjaid, kes sooviks nii noori tööle võtta. Sellepärast otsustasimegi keskenduda 13-18-aastastele ning pakkuda rohkem pikemalt kestvaid ja ööbimisega malevarühmi.” Kokku on noortel valida 25-e rühma seast, mis on kestvusega 1-3 nädalat. “Tehtavad tööd on malevale omased,” lausub Kongo, “korjatakse marju ja köögivilju, tehakse heakorratöid, kuid leidub ka uusi valdkondi näiteks teenindustöö Statoili tanklates ja Tartu Tarbijate Kooperatiivi poodides,” toob Kongo esile. Tööpäevad on 4-7 tunni pikkused ning töötasud on alates 2,54€/h bruto. Lisaks töötamisele teevad malevarühmad ka ühistegevusi.

Konto loomiseks ja registreerimiseks on noorel vaja teada enda isikukoodi, elukoha- ja kontaktandmeid, lapsevanema või eestkostja kontaktandmeid ja pangakonto numbrit, kuhu palga väljamakset soovitakse. Tagamaks kõigile võrdsed võimalused, tuleb ka eelmisel aastal malevas osalenutel luua endale 2. mail registreerimisel uus konto. Registreerida saavad vaid noored, kelle elukoht ravhvastikuregistri järgi on Tartu linn. Registreerida saab end mitmesse malevarühma, mis ei toimu samaaegselt. Osalustasude, rühmade, malevakorra ja registreerimise meelespeaga saab tutvuda veebilehel www.noortelatern.ee

Jooksvat infot ja küsimusi Tartu noorte töömaleva kohta saab esitada meie Facebooki lehel: Tartu noorte töömalev

Lisainfo:

Ave Kongo

Noorte tööhõive koordinaator

e-post ave.kongo@raad.tartu.ee

telefon 5886 4802

Olav Kersen

infotöö spetsialist

e-post olav.kersen@raad.tartu.ee

telefon 517 3463