Algab registreerumine Tartu noorte töömalevasse!

Tartu Noorte Töömalev_Logo_horisontaal

REGISTREERUMINE ALGAB 02.05.2017 kell 16:00 leheküljel www.noortelatern.ee.

Tartu noorte töömalev on ellu kutsutud eesmärgiga pakkuda noortele suvel, õpingute välisel ajal, võimalust sisustada aega kasulikult ja huvitavalt – omandades esmast töökogemust, teenides taskuraha ning arendades end mitmekülgselt läbi ühistegevuste. Malevas saavad osaleda kõik 13 – 19 aastased (k.a.), kelle elukohaks rahvastikuregistri järgi on Tartu linn.

Save

Save