Eesti ANK fotokampaania toob noorsootöö nädala raames esile noortega töötavad inimesed

2.–8. novembril tähistatakse Eestis noorsootöö nädalat. Viiendat korda toimuv sündmus kannab seekord pealkirja “Kõik erinevad. Mõned võrdsed?”. Nädalal, mille keskseteks teemadeks on noorte ja kogukonna sallivus, vihakõne ja äärmuslus, toimub Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse fotokampaania  “Näoga noorte poole”, millega tuuakse esile noorsootööga iga päev seotud inimesed.

Miks töötavad Anne Noortekeskuse noorsootöö spetsialistid Tiina ja Elge ning infotöö spetsialist Olav just noorsootöö valdkonnas?

EANK_Elge EANK_TinaEANK_Olav

Eesti ANKi korraldatav fotokampaania aitab muuta noorsootöös toimuvat ühiskonnas nähtavamaks ja tuua esile neid inimesi, kes selle valdkonna heaks töötavad. “Noorsootöötajal on väärikas ja vastutav roll olla muutuste kujundaja, tänase ja tuleviku maailma juhtide väärtusmaailma looja,” sõnas fotokampaania eesmärke tutvustades Eesti ANK juhatuse esimees Kerli Kõiv.

Fotokampaania pildid on leitavad http://ank.ee/avaleht/index.php/223.

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus on noortekeskuste katusühendus, mille eesmärk  on luua Eesti avatud noortekeskuste võrgustik ja toetada liikmete tegevust.

Lisainfo: Heidi Paabort, Eesti ANK tegevjuht, tel 5809 1010