Kõik koos kiusamise vastu

“Kõik koos kiusamise vastu” projekt viidi läbi Raatuse koolis koostöös Anne Noortekeskuse noorsootöötaja Janne Puksi ja vabatahtlike noortega teistest koolidest. projekti eesmärk oli vähendada kiusamist Raatuse koolis. Selleks projektimeeskond korraldas koolitused kooli meeskonnale ja laspevanematele. Õpilastele esitleti koostöös Tõepeegli projektiga näidendit ” Kunagi ei ole liiga hilja” ning viidi läbi sõbrunemis- ja sallivusüritusi ja -mänge kõige probleemsemate klasside vahel.