Tartu noorte töömalev

Tartu Noorte Töömalev_Logo_horisontaal

REGISTREERUMINE ALGAB 02.05.2017.

Registreerumine ja lisainfo Tartu noorte töömalevasse asub veebilehel www.tartunoortemalev.ee. Tartu noorte töömalev on ellu kutsutud eesmärgiga pakkuda noortele suvel, õpingute välisel ajal, võimalust sisustada aega kasulikult ja huvitavalt – omandades esmast töökogemust, teenides taskuraha ning arendades end mitmekülgselt läbi ühistegevuste. Malevas saavad osaleda kõik 13 – 19 aastased (k.a.), kelle elukohaks rahvastikuregistri järgi on Tartu linn.

Tartu Noorte Töömalev_Logo_horisontaal