MoNo

MoNo ehk mobiilne noorsootöö

MoNo’l on mitu erinevat suunda:

Tänavatöö suund jaguneb omakorda kaheks tegevussuunaks. Esimene neist on tänavatöö, mille peamine eesmärk on vaadelda külas või linnas toimuvat, saada kontakti noortega ning neid suunata erinevate noorsootöö tegevusvõimaluste juurde. Teine suund on „crime walk” ehk ebaturvaliste piirkondade vaatlus, võimalusel sealsete noortega suhtlemine ning lahenduste leidmine. Lahenduste all peame silmas ka sellistest kogunemiskohtadest politsei ja KOV vastavate spetsialistide teavitamist, mille tulemusel sai suunata sinna piirkonda tihedamat jälgimist erinevate institutsioonide poolt.

Töö internetis keskendub sotsiaalmeediale, erinevatele foorumitele, suhtlusvahenditele ja fotoportaalidele. Noorsootöötajad otsivad noortega kontakti, alustavad disskussioone ning vastavad murekirjadele.

Noorsootöö teenuse tagamine noorte kogunemiskohtades keskendub tegevustele, kus noorsootöötaja läheb noorte „alale“, milleks võib olla näiteks rand, park, skatepark, bussijaam, peatänav, kaubanduskeskus, mänguplats, staadion jne. Erinevus neljandast tegevussuunast on see, et noored ei tea, et noorsootöötaja sinna tuleb. Peamiseks märksõnaks on noores uudishimu tekitamine noorsootöö mitmekülgsete võimaluste vastu. On oluline meeles pidada, et ollakse noorte „alal“ ja noorte osalemine ja kaasatus tegevustes peab jääma vabaks tahteks.

Neljas suund ehk noorsootöö teenuse tagamine teises piirkonnas keskendub ümbruskaudsete linnade või valdade noortele noortekeskuse teenuse n-ö „kohaleviimises“. Noorsootöötaja võtab kaasa erinevaid vahendeid, toimub nii temaatilisi tegevusi kui ka lihtsalt vaba aja veetmist. Noored on tavaliselt teadlikud tegevuse toimumisest. Tegevuste läbiviimiseks kasutatakse näiteks koolide, seltsimajade, külaseltside ja kultuurimajade ruume.

Anne Noortekeskusest teevad mobiilset noorsootööd- Egle ja Elge.