Noortekoolitus 14-18-aastastele tüdrukutele

Reedest pühapäevani (7-9. november) toimub Anne Noortekeskuses spetsiaalselt tüdrukutele mõeldud koolitus.

Justiitsministeeriumi projekti “Kasvatades vägivallavaba põlvkonda” raames korraldab Eesti Naisteühenduste Ümarlaud koostöös Noorte Naiste Tugikeskusega sel aastal noortekeskustes noortele tüdrukutele noortepäraste meetoditega soolise võrdõiguslikkuse ja naistevastase vägivalla ennetamise teemalisi koolitusi. Osalejaid võiks olla 15-20.

Koolitusel käsitlemisele tulevad põhilised teemad:
- soostereotüübid
- kuidas kasvatatakse poisse ja kuidas tüdrukuid
- naiste kujutamine meedias
- haridus- ja karjäärivalikud
- enesekehtestamine igapäevaelus
- inimkaubandus, prostitutsioon
- naistevastane vägivald, mis see on ja kuidas seda ära hoida
- füüsilised enesekaitsetehnikad

Ühesõnaga, kõik olulised teemad, mis noori tüdrukuid igapäevaselt puudutavad ja nende valikuid elus mõjutavad. Koolituse eesmärk on panna noored naised mõtlema naise positsioonile ja rollile ühiskonnas laiemalt, õpetada, kuidas suhtuda meediasse kriitilisemalt ning mitte leppima vähesamaga haridusteel, kodus, karjääris ja sõprus- ning paarisuhetes.

Koolituse läbiviijad:
Merle Albrant
Kait Sinisalu
Kadi Vahtra
Jaanika Aasa
Noorsoopolitsei (enesekaitsetehnikad)