Õenduse ja bioanalüütiku virtuaalreaalsuse töötoad

Kutsume keskkooli õpilasi osalema õenduse või bioanalüütiku eriala tutvustavates virtuaalreaalsuse töötubades. Virtuaalreaalsuse töötoad annavad osalejatele võimaluse tutvuda ameti ja tööelu praktiliste külgedega, aidates seeläbi noori tööeluks paremini ette valmistada.

Töötubade toimimisaeg:
Õenduse töötoad – 13. veebruar 2018 kell 16:00 – 17:00 ja 17:15 – 18:15
Bioanalüütiku töötoad – 17. veebruar 2018 kell 13:00 – 14:00 ja 14:15 – 15:15

Kõik töötoad toimuvad Anne Noortekeskuses (Uus 56, Tartu). Töötubades osalemiseks on kohustuslik registreerimine (https://goo.gl/forms/GSsbeKt0Okr2noGe2). 

Virtuaalreaalsed bioanalüütiku või õenduse eriala tutvustavad töötoad annavad osalistele võimaluse asuda bioanalüütikute ja õdede töövarjuks ning kogeda nende igapäevast töökeskkonda. Näiteks näeb väga lähedalt, kuidas tehakse erinevaid proove ja analüüse, sealjuures töötatakse mikroskoobiga, õpitakse esmaabi andmist ning lahendatakse kriisisituatsioone. Töötoa praktilises osas proovitakse ametite töövõtteid professionaalide käe all päriselt järele. Lisaks praktilisele tööle räägitakse juurde ka õppimisvõimalustest.

  • Ühe töötoa kestvus on 1 tund
  • Töötoast saab korraga osa võtta 15 noort

Lisaks mõned pildid töötoa näitlikustamiseks:

1. Osalejad vaatavad VR-seadmega ametit tutvustavat 360 kraadi videot. Videod võimaldavad vaatajale tekitada tugeva ja vahetu kohaloleku tunde ning annavad võimaluse tajuda ümbrust, kus nad tegelikult ei viibi. Videotes viiakse vaatajad läbi virtuaalreaalsuse kriisiolukorda, kus on näha, kuidas bioanalüütikud või õed oma tööd teevad ning milliseid töövõtteid selleks kasutavad.

vr tootuba 1

2. Praktiline osa – näiteks pipeteerimine, mikroskoobi all tervete ja haigete kudede või bakterikolooniate uurimine ja elustamine:

vr tootuba 2

VR töötubade teenust rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames. Tegevused viivad ellu Civitta Eesti AS ja Maru VR.

Logod