Otsime noorsootöötajat!

Anne Noortekeskus otsib oma kollektiivi noorsootöö spetsialisti, kelle tööülesanded on:

 • avatud noorsootöö korraldamine Anne Noortekeskuses;
 • sündmuste ja koolituste korraldamine;
 • noorteprojektide nõustamine, algatamine ja koordineerimine;
 • noorsootööalase info kogumine, haldamine ja teavitamine;
 • e-noorsootöö tegemine;
 • projektide kirjutamine, elluviimine ja aruandlus.

Nõudmised kandidaadile:

 • erialane või muu kõrgharidus (omandamisel);
 • projektide kirjutamise ja läbiviimise kogemus;
 • avatud noorsootöö kogemus;
 • organiseerimisoskus ja algatusvõime;
 • koostöövalmidus ja meeskonnatöö oskus;
 • enesekindlus ja avaliku esinemise oskus;
 • hea MS Office põhiprogrammide kasutamise oskus ning teadmised sotsiaalmeediast;
 • võimalus graafiku alusel töötada ka õhtusel ajal ja nädalavahetustel.

Kasuks tuleb:

 • vene keele oskus;
 • teadmised noorsootööga seonduvatest õigusaktidest;
 • infomaterjalide kujundamise ja töötlemise kogemus;
 • oskus leida innovaatilisi lahendusi.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ning mitmekülgset tööd;
 • huvitavaid koolitusi;
 • enesetäiendust ja arenemisvõimalust;
 • võimalust iseseisvalt otsustada ning oma ideid ellu viia;
 • paindlikku ajaplaneerimist.

Kandideerimiseks palume saata alljärgnevad dokumendid:

 • kirjalik avaldus ja CV;
 • motivatsioonikiri;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad.

Tööle asumise aeg: september 2017

Töö asukoht: Uus 56, Tartu linn

Dokumendid saata hiljemalt 25. augustiks 2017. a. aadressile:

martin-joel.bachmann@raad.tartu.ee

Lisainfo: Martin-Joel Bachmann, tel. 530 35616,

e-mail martin-joel.bachmann@raad.tartu.ee