Projekt “Youth democracy – learning and doing!“

Projekti jooksul arendatatakse noorte osalusdemokraatiat kolme Euroopa linna koostöös: Tartu, Stuttgart, Istanbul. Noored saavad teadlikumaks osalemise struktuuridest, meetoditest ning iseenda tugevustest, et seeläbi rohkem ja tulemuslikumalt oma kogukonnas ja linnas osaleda.

Tartus arendatakse välja efektiivne ja jätkusuutlik noorte osalusprotsess ja sealjuures tugevdatakse Tartu Noortevolikogu organisatsioonilist suutlikkust, võimekust osaleda otsustusprotsessides ja esindada Tartu noori, luuakse Tartu noorteorganisatsioonide laiendatud võrgustik jms. Projekti jooksul arendatakse välja noortega konsulteerimise ja nende kaasamise mehhanismid.

Projekti kestvus: 01.01.2013 – 30.06.2014

Tuumikgrupp: 6 noort Tartu Noortevolikogust ja Anne Noortekeskusest

Tegevused: projekti jooksul toimub partnerlinnades kolm rahvusvahelist kohtumist ning vahepealsetel perioodidel kohaliku tasandi tegevused.

veebruar – märts 2013 Tuumikgrupi kohtumised
04.-07.aprill 2013 Rahvusvaheline Kick off kohtumine Istanbulis
mai – oktoober 2013 Tuumikgrupi kohtumised ja Tartus toimuvad tegevused
25.-29. oktoober 2013 Rahvusvaheline kohtumine Tartus
november 2013 – aprill 2014 Tuumikgrupi kohtumised ja Tartus toimuvad tegevused
14.-18.aprill 2014 Rahvusvaheline projektikohtumine Stuttgardis
mai – juuni 2014 Projekti kokkuvõtete tegemine

Rahastaja: Euroopa Noored

Lisainfo: Tartu Noortevolikogu kodulehelt