Sihtasutus Domus Dorpatensis koostöös Tartumaa Noorteinfoga pakub Tartumaa valdade ning linnade noortele ja noorteorganisatsioonidele tasuta koolitusi!

Noortel on võimalik ise valida enda jaoks sobiv teema või valdkond, koolituse toimumiskoht ja toimumisaeg.

“Pane ise koolitus kokku” ehk P.I.K.K. on koolitusteseeria, mis annab otsustamisõiguse noortele. Koolitust võib küsida endale ja oma sõpradele, klassikaaslastele või noorteorganisatsioonile. Samuti võib koolituse tellida noortekeskus, kool või muu noortega tegelev organisatsioon.


Iga koolitus kestab 1,5-2,5 tundi ning koolitused korraldatakse võimaluste piires jaanuari või veebruari jooksul. Minimaalne osalejate arv ühel koolitusel on 10 noort.

Koolitussoovist palume teada anda 14. detsembriks veebivormis: https://goo.gl/forms/e650d1g1emaiG5Rj1

Koolituste teemad:
·  Meeskonnatöö: usalduse loomine meeskonnas, efektiivse meeskonnatöö põhioskused
·  Motivatsioon: eesmärkide seadmine, eneseanalüüs, motivatsiooniallikad.
·  Avalik esinemine: kõneks valmistumine, esinemise harjutamine.
·  Turundus ja kommunikatsioon: sihtrühma kaardistamine, kanalite valik, kommunikatsiooniplaani tegemine.
·  Strateegia: projekti või organisatsiooni strateegia loomine ja elluviimine.
·  Uue projekti käivitamine: probleemi analüüs, lahenduse leidmine, tegevusplaani loomine.
·  Loovus: loovuse mõiste, loovharjutused
·  Stereotüübid ja eelarvamused: mis need on, mis neid põhjustab ja kuidas nendega toime tulla.
·  Argumenteerimine: õpid olema veenev ja oma ideid paremini esitama.
·  Paku ise välja teema: võib-olla oleks vaja hoopis mingil muul teemal koolitust, paku ise välja ning räägime läbi!

Lisainfo:
Martin Noorkõiv
Domus Dorpatensis
martin.noorkoiv@dorpatensis.ee