Tõepeegel

Noortealgatusprojekt “Tõepeegel” oli noorte oma näiteringi projekt, mille raames noored ise leidsid juhendaja (Janne Puks), kirjutasid ise näidendeid, lavastasid need ja esineti nendega erinevates kohtades. Eesmärk oli arendada noorte suhtlemisoskust, esinemisjulgust, lahendada sotsiaalseid probleeme/ tähelepanu pöörata neile, tuua inimesi kokku, õppida emotsioone kontrollima, arendada loovust, soovime tulevikus jätkate sellel alal ja uute kontaktide loomine.

Näiteringis tehti erinevaid harjutusi (miimika, kehakeel, emotsioonide lahti mängimine, hääleharjutused, kõne pidamine).

Tõepeegli projekti raames esineti: noortekeskuste vahelisel paroodia show`l Reolas “Su noortekeskus kõlab tuttavalt”, Internetiohtude päeval näidendiga “Tiina nutielu”, 3x Lille Maja jõulumaal etendusega “Katkiste mänguasjade maa”, Raatuse koolis ja Tartu Näitemängude Päevadel “Kunagi ei ole liiga hilja…”, samuti koguti esinemisjulgust päevajuhtidena MTÜ Halley Noortepidudel ja Anne Noortekeskuste üritustel.

Tõepeegli projektist kasvas välja Anne Noortekeskuse näitering.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.843403169029711.1073741859.140070866029615&type=3

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.744516698918359.1073741847.140070866029615&type=3