TÜ Narva kolledži ja Anne Noortekeskuse koostööprojekt

2.-8. novembrini toimub Eestis viiendat korda üle-eestiline noorsootöö nädal, mille eesmärgiks on anda noorsootöö tegijatele üleriigiline võimalus nende poolt tehtavat head tööd esile tõsta kohalikul, riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil nii sihtrühma kui ka laiema avalikkuse silmis. 

Käesoleva aasta noorsootöö nädala teema on “Kõik erinevad. Mõned võrdsed?” . Antud teemaga soovitakse tähelepanu pöörata noorte ja kogukonna sallivuse suurendamisele teemade suhtes, mis põhjustavad nn vihakõnesis ja äärmuslikke hoiakuid.

Noorsootöö nädala raames TÜ Narva kolledži noorsootöö õppekava üliõpilaste grupp korraldab Noortekohtumised programmi raames kaks projekti:
1. Teater erinevate kultuuri noorte silmadega
2. Multimeedia huvi ühendab

Projektide raames kohtuvad Narva ja Tartu noored vanuses 11.-16. aastat, kokku 48 osalejat, Narvas ajavahemikul 06-08.11.2015. Kohtumise raames toimub meeskonnatöö, loovuse ja omaalgatuslike oskuste arendamine. Teine kohtumine sama projektide raames toimub Tartus jaanuari algusel.

Projektid toimuvad koostöös Tartu Linnavalituse noorteteenistuse, Tartu Lille maja, Tartu Anne, Narva Huvikooli ja Narva noortekeskuste esindajatega.
Üliõpilaste projektid said toetuse SA Noorteagentuurilt.